Kişilik Bozuklukları

Her insanın kişiliği yaşamı boyunca sürekli olarak gelişme gösterir. Kişilik; tüm psikolojik davranış örneklerinin, bireysel özelliklerin bir araya gelmiş halidir ve aynı şekilde diğer kişilerin duygularını, düşüncelerini ve o kişilerle olan ilişkileri de içinde barındırır.

Ne zaman kişilik bozukluğundan söz edilebilir?

Kişilik bozuklukları uzun sürelidir ve her zaman çocukluk yaşlarının sonlarına doğru veya ergenlikte başlar. Kişilik yapısının özellikle alışılmışın dışında şekillendirilmesi (belirgin, standart olandan sapan özellikler, düşünce yapısı, davranışlar) veya gerçeklik algısında ve duygu dünyasında farklılaşmalar (insanlararası ilişkilerde) kişilik bozuklukları olarak düşünülür.
Kişilik bozukluğu olan kişilerin davranışlarını sosyal çevrelerinde değişen durumlara uyumlu hale getirmeleri mümkün değildir. Bu kişiler, zaman zaman yaşadıkları bu farklılaşmaları rahatsız edici bulmazken, bu durumlar sosyal çevreleri için fazlaca eziyet anlamına gelebilir.