"Kışın en soğuk zamanında, ben nihayet içimde yenemediğim bir yaz olduğunu öğrendim."

Albert Camus, Sisifos Söyleni


Tedavi Yelpazesi

Muayenehanemde size geniş bir tedavi yelpazesi sunuyorum. Kesin tanıların konmasına ve hastalık sistematiklerinin belirlenmesine yönelik olarak genel anlamda ICD-10 (Dünya Sağlık Örgütü, WHO’nun “Hastalıklara Yönelik Uluslararası İstatistiksel Sınıflandırma") ve DSM-IV (Amerikan Psikiyatri Birliği, APA’nın “Mental Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı”) şeklindeki modern sınıflandırma sistemlerine kendimi adapte ediyorum. Bunu yaparken her şeyden önce rahatsızlıkları; semptomlara, sorunun ciddiyetine ve rahatsızlığın seyrine göre sınıflandırıyorum.

 

Depresyonlar

Depresyon, farklı şikâyetlere neden olabilecek psikolojik bir rahatsızlıktır. Depresif ruh hali, ilgi kaybı veya motivasyon eksikliğinin yanı sıra sıklıkla da suçluluk duygusu ve değersizlik hissi, uyku bozukluklarından tutun intihar düşüncelerine kadar semptomlar ortaya çıkar.


Bipolar Rahatsızlıklar

Bipolar rahatsızlıklar; ağır, kronik seyreden, psikolojik bozukluklardır. Bu rahatsızlıklarda manik faz (örn. abartılı mutluluk, hiperaktivite veya fazlaca gergin olma) ile depresif duygu durumları (örn. moralsizlik, ilgi kaybı, intihar düşüncesi) arasında geçiş olur.
 

Anksiyete ve Panik Bozuklukları

Korku, her bireyin günlük hayatının (sıklıkla da bilinçsiz yaşanan) önemli bir parçası olsa da (bizi bilhassa bazı yaşamı tehdit eden durumlara karşı korur), bu duygu zaman zaman abartılı şekilde dışa vurulur. Bu durumda korku rahatsızlığından bahsedilebilir.


Obsesif Kompulsif Bozukluklar

Obsesif kompulsif bozukluklar, sürekli olarak tekrarlayan, saplantısal düşünceler (obsesyonlar) veya aynı şekilde yapılan hareketlerle ifade edilen psikolojik bozukluklardır. Bu zorlanımlar, sürekli olarak tekrarlanır ve bundan muzdarip kişiyi veya günlük hayatını etkileyecek düzeyde belirgin hale gelir.
 

Erişkinlikte DEHB

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) çoğunlukla çocuklarla ilişkilendirilir. Bununla birlikte bu rahatsızlık yetişkinlerde de görülür. Sıklıkla dikkat bozuklukları, artan dürtüsellik, aşırı hareketlilik ve duygudurum dalgalanmaları ortaya çıkar. Bunlara eşlik edecek şekilde bağımlılık rahatsızlıkları, depresyonlar veya anksiyete bozuklukları tanıları konur.
 

Şizofreni ve Diğer Psikotik Rahatsızlıklar

Şizofreni, kronik bir rahatsızlıktır ve farklı belirtilerle tanımlanır. Şizofreni, çoğu zaman kişilik bölünmesiyle karıştırılır ve temel ve karakteristik algı, düşünce, dürtü ve duygu bozukluklarını kapsar. Psikozlar; örn. kuruntular, halüsinasyonlar, gerçeklik kaybı, benlik bozuklukları gibi göze çarpan düşünce bozuklukları (düşünceler türetme, düşünceleri geliştirme, düşüncesel etkilenim) olarak öne çıkar.
 

Demans

En sık olarak Alzheimer hastalığı tanısının konduğu demans rahatsızlıklarının farklı türleri vardır. Demans adından anlaşılan, beyin fonksiyonlarının giderek kaybedilmesidir. Dil, düşünce, okuma, yazma gibi bilişsel becerilerin yanı sıra duygusal ve sosyal beceriler de demanstan etkilenebilir. Demans tedavi edilemez. Ancak erken teşhis konduğunda rahatsızlık sürecinin ilerleyişi yavaşlatılabilir.
 

Bağımlılık Rahatsızlıkları

Alkol, tütün ve kafein gibi psikotropik maddeler (insanın ruhsal durumunu etkileyen maddeler) ve hatta eroin, kokain veya LSD ve ekstazi gibi yasa dışı uyuşturucular, farklı derecelerde olabilen bağımlılık potansiyeli içerir. Bazı maddelerde bağımlılığın meydana gelebilmesi için tek sefer kullanmak yeterli olur.


Somatizasyon bozuklukları

Somatizasyon bozukluklarından anlamamız gereken; yoğun, tıbbi tetkiklerden sonra bile açıklanamayan fiziksel semptomların tekrarlayan şekilde ortaya çıkmasıdır. Hastalar genellikle vücudun tüm bölümlerini etkileyebilecek, uzun süre devam eden, kısmen geniş çapta şikâyetlerden muzdariptirler.


Kronik Ağrı Semptomatiği

Ağrılar genel anlamda vücutta bir şeylerin iyi gitmediğine işarettir. Ancak kapsamlı tıbbi müdahalelerden sonra bile bağlantılı herhangi bir rahatsızlık tespit edilemez. Kronik ağrı semptomatiğinden önce her daim fiziksel bir rahatsızlık (yaralanma) gelir. Ancak psikolojik faktörler devreye girdiğinde bu ağrılar kronik bir durum yaratabilir.


Tükenmişlik

Tükenmişlik – "tükenmiş olma" – iş hayatında ve/veya özel hayatta kronik bir aşırı zorlanma durumu için 70’li yıllarda ortaya çıkan bir terimdir. Hayal kırıklıklarından ve çaresizlikten ağır depresyonlara kadar giden durumlar ortaya çıkar. Jon Kabat-Zinn’e göre tükenmişliği öncesinde engellemek için Farkındalık Temelli Stres Azaltma (MBSR) oldukça iyi bir yöntemdir.
 

Uyku Bozuklukları

Uykuya dalmada ve/veya gece boyu uykuyu sürdürmedeki bozukluklar ve gün içinde ortaya çıkan yorgunluk belirtileri ve bitkinlik uyku bozuklukları olarak adlandırılır. Bu sorunlar uzun süre boyunca devam ederse yoğun bir zorlanmaya neden olur. Bu durum, tıbbi değerlendirme ve tedavi gerektirir.
 

Çift Tanı Koyma

Çift tanı koyma, bağımlılık rahatsızlığı ve aynı zamanda farklı bir psikolojik rahatsızlık yaşayan hastalarda gerçekleşir. Bireysel olarak uygun terapiyi kesinleştirmek için kişinin durumu, psişik, somatik ve sosyal açılardan eşit düzeyde ele alınmalıdır.
 

Kişilik Bozuklukları

Her insanın kişiliği yaşamı boyunca sürekli olarak gelişim gösterir. Kişilik; tüm psikolojik davranış örneklerinin, bireysel özelliklerin bir araya gelmiş halidir ve aynı şekilde diğer kişilerin duygularını, düşüncelerini ve o kişilerle olan ilişkileri de içinde barındırır. Bir kişilik çeşidinin alışılmışın dışında bir düzeyde ifade edilmesi kişilik bozuklukları olarak görülür.


Stres Yönetimi

Esas itibariyle kısa süreli stres zararlı değildir. Uzun süreyle strese maruz kalma ise psikolojik ve fiziksel olarak belirgin etkenler ortaya koyar. Örn. yorgunluk belirtileri, iştahsızlık veya hatta iştahta artış, baş ağrıları ve uykusuzluk negatif stresin belirtileri olabilir. Beraberinde gelen duygular, zaman zaman hayal kırıklığı, çaresizlik ve umutsuzluktur.